HISTORIAText Box: GÓZD LIPIŃSKI -powrót
06 lutego 2008


MIEJSCOWOŚCI GÓZD LIPIŃSKI

W części historycznej najpierw potrzeba, aby ktoś w sposób dość syntetyczny przedstawił przynajmniej główne historyczne fakty. Jest tu też miejsce na opis legend czy podań ludowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie - może to być forma wywiadu.

Poniżej można znaleźć pewien materiał wyjściowy, pewne sugestie (które warto by opracować) oraz pewne przykłady niemych świadków historii w postaci  fotografii.


"TRUDNE CZASY" - wywiad z ks. kan. Bogusławem Wojtasiukiem przeprowadzony przez p. Bernardettę Cichorz (dyrektor Szkoły im. JPII w Goździe Lipińskim).  Niniejszy wywiad jak i spora część strony "MIEJSCA KULTU"  zawierają też historyczny wątek związany z tą miejscowością, szczególnie akcentując przynależność Gozdu do struktur administracyjnych Kościoła, okoliczności budowy kościoła oraz obraz tejże miejscowości sprzed kilkunastu lat, widziany oczyma duszpasterza. (proszę kliknąć na podkreślone linki)

  Krzemienny grot znaleziony przez Stanisława Wilczaka w okolicach kapliczki św. Jana (Lipowiec). Krzemienny grot znaleziony przez Stanisława Wilczaka w okolicach Grabniaka na tzw. "Wieneczku"

Rosyjskie okopy z czasu 1-szej Wojny Światowej. Przylegają do zabudowań na końcu Gozdu. Warto zauważyć, że w zasadzie dookoła Gozdu można znaleźć pozostałości okopów z tego okresu tj. począwszy od tego miejsca, następnie w lesie "Wysiecz", zaś dalej w lesie "Okopy" (po dwu stronach rzeki Tanew), a także w lesie "Borowiec'.

Austriackie okopy z czasu 1-szej Wojny Światowej w lesie "Okopy" przy rzece Tanew. Także znalezione w tym miejscu militaria datowane na 1914r. oraz prawdopodobnie oficerski scyzoryk.

Pozostałości drewnianego krzyża w miejscu gdzie wg. mgr. T. Bazana znajdują się mogiły powstańców przy dawnej drodze (blisko "Derylaka") łączącej dwie nieistniejące już miejscowości, a położone najbliżej Gozdu tj. Lipowiec (okolice "Jana") i Babije ("Derylak").

Udokumentowane mogiły Powstańców znajdują się także w lesie "Borowiec"

 Mogiły mają się też znajdować przy drodze (na wzniesieniu)  prowadzącej do lasu  "Oblas"- jednak tu nie mamy pewnych źródeł, czekamy by ktoś to potwierdził.

 

Moneta z podobizną króla S.A. Poniatowskiego. Znaleziona przez S. Wilczaka na własnym polu

Moneta z 1784r. Znaleziona przez S. Wilczaka w okolicach dawnego młyna w nieistniejących już Babijach

Czy ktoś posiada jakąkolwiek zasłyszaną więdzę o zapadłej się karczmie rzekomo na białym bagnie. Wieści o niej krążą w wielu miejscowościach okolicy jednak wg. mgr. T. Bazana najbardziej wiarygodną jej lokalizacją miałby być las w Goździe jadąc w kierunku do Lipin.

SZCZEGÓLNIE POLECANA BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA HISTORII GOZDU

Bazan Tadeusz; "Zarys dziejów Gminy Potok Górny 1574 - 2002" Drukarnia "Poligraf" Leżajsk 2003.

ks. mgr. Stanislaw Knap; "Dzieje Parafii Rzymsko - Katolickiej w Potoku Górnym do Roku 1945". Praca magisterska pisana na Seminarium z Historii Kościoła pod kierunkiem Ks. doc. dra hab. Marka Zahajkiewicza. Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 1983.